Gabbro

Gabbro i form av kulenoritt fra Askim.

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Gabbro i form av kulenoritt fra det prekambriske grunnfjellet ved Romsås i Askim, Østfold. Gabbro er dannet ved størkning av en smeltemasse dypt nede i jordskorpen, og består for det meste  av svart pyroksen og grålig feltspat som ser mørk ut p.g.a. den omliggende mørke pyroksenen.
Spesielt rolige forhold under størkningen gjorde at krystalliseringen startet fra noen små punkter og vokste ut til kuleformede klumper av gabbro. Senere geologiske hendelser har omdannet noe av kulenes overflate til biotitt.  Lokalt kalles denne steinen potetstein.

Noritt er en variant av gabbro hvor pyroksenen er av typen hypersthen.

Diameter på kulene ca 5 cm, vekt 2-300 gram.