Skuringsstriper

Granitt med isskurt overflate dannet under istiden

NOK450,00 inkl. mva.

Produktinfo

Et stykke granitt med en isskurt flate dannet under istiden. Isens bevegelse over berggrunnen sammen med fastfrosne steiner og sand, slipte og skurte berggrunnen og satte tydelige spor. Denne steinen har ikke blitt utsatt for vær og vinn og har den opprinnelige finslipte og glatte overflaten med tydelige striper som viser isens bevegelsesretning. Denne steinen er vel så mye å føle på som å se på.

Vekt 1,6 kg, isskurt flate ca. 16 x 18 cm, tykkelse ca. 6 cm.