Bergarter

Gneis

Gneis, kanskje den mest vanlige bergarten i Norge, er bygd opp av mineralene hvit feltspat, grå kvarts og svart biotitt. Opphavet til nettopp denne steinen kan ha vært som en uren leire i et grunt hav en gang i jordens urtid. Gjennom kanskje mer enn 1000 millioner år har denne steinen vært utsatt for både høy temperatur og stort trykk. Det har forandret den opprinnelige leiren til bergarten gneis, hvor litt av de kreftene den har vært utsatt for sees i foldningene "krøllene" av de opprinnelige plane svarte biotitt lagene.

Hele vår faste jordskorpe er bygd opp av forskjellige bergarter. Kunnskap om bergartene kan fortelle oss om den dramatiske historien til vår egen jord gjennom mange tusen millioner år. Vi deler bergartene inn i 3 hovedgrupper etter hvordan de er blitt dannet.

  • Magmatiske bergarter.
   Bergarter dannet ved størkning av magma (bergartsmelte i undergrunnen) enten nede i jordskorpen, på sprekker i andre bergarter nær jordoverflaten eller ved størkning av lava som har rent ut på overflaten.

  • Sedimentære bergarter.
   Bergarter dannet ved avsetning av slam, leire, sand eller grus i vann eller på tørt land.

  • Metamorfe bergarter.
   Bergarter dannet ved omdanning av de 2 andre bergartstypene etter at de har blitt utsatt for helt andre trykk og temperaturforhold enn de ble opprinnelig dannet under. Det vil da skje forskjellige reaksjoner mellom mineralene og bergarten vil kunne endre fullstendig utseende og egenskaper.

   Vi kan også tilby endel større stykker av forskjellige bergarter med tanke på utstilling og dekorasjon.