Bergartsdannende mineraler

Feltspat er det viktigste bergartsdannende mineralet og derfor også det vanligste mineralet i jordskropen.
Feltspat utgjør det aller meste av bergarter som granitt, anorthositt, syenitt osv.
Bildet viser et stort stykke av den litt rødlige feltspattypen mikroklin (kalifeltspat)

Bergartsdannende mineraler er en relativt liten gruppe mineraler
som utgjør det meste av vår faste jordskorpe.
Alle bergarter er bygd opp av ett eller noen få bestemte mineraler. Klarer vi å se hvilke mineraler det er,
kan vi bestemme hvilken bergart vi har foran oss.
Vi kan tenke oss rådhuset i Oslo som et stort stykke av en "bergart". Går vi nærmere ser vi at det er bygd opp av to "bergartsdannende" mineraler; for det aller meste av "mineralet" røde mursteiner med litt av "mineralet" mørtel imellom.