Mineraler

Her har det opprinnelig vært hvit kvarts og grå dolomitt ved siden av hverandre.
Men forholdene nede i jordskorpen forandret seg og kvarts og dolomitt begynte å reagere med hverandre og dannet
en sone av grønn aktinolitt imellom seg.  Har man lært seg å bestemme de forskjellige mineralene, kan man ofte
lese litt av den historien de bærer med seg.

Et mineral er et naturlig forekommende fast stoff med bestemt kjemisk sammensetning og krystallform.
Mineralene er byggesteinen i jorden vår og danner, i bestemte sammensetninger, alle de bergartene den faste berggrunnen består av.

 De forskjellige mineralene vi kan tilby har vi samlet i følgende grupper:

 • Bergartsdannende mineraler.
  De vanlige mineralene som i bestemt mengdeforhold er byggesteinene i de bergartene vi kjenner.

 • Malmer - ertsminneraler.
  De viktige metallholdige mineralene som er råstoff for alle metaller o.a. vi er så avhengige av.

 • Krystaller.
  Alle mineraler har en bestemt indre atomstruktur. Får mineralet vokse fritt i et hulrom e.l. vil det danne helt bestemte og regelmessige krystaller.

 • Til utstilling.
  Større og ekstra fine stykker som viser naturens skjønhet til inspirasjon og utstilling.

 • Septerian nodules.
  Spektakulær og sjelden mineraldannelse i leire til utstilling og samling.

 • Systematisk mineralogi.
  Mineraler ordnet etter sin kjemisk og strukturelle oppbygning. Omfatter både vanlige og sjeldne mineraler til samlinger eller utstillinger.