Anorthositt

Anorthositt fra Bergen med tydelige granat/pyroksen reksjonssoner

NOK135,00 inkl. mva.

Produktinfo

Anortositt fra grunnfjellet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Anortositt er en dypbergart bestående hovedsakelig av feltspat men mindre mengder pyroksen kan forekomme. Dette stykket viser en tydelig kjemisk reakson mellom pyroksen og feltspat med dannelse av granat. Dette er typisk for områdene rundt Bergen.