Camptonitt

Camptonitt fra Oslofeltet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Camptonitt fra Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Camptonitt var en av de første bergartene som ble dannet i Oslofeltet. Den trengte opp igjennom grunnfjellet og la seg som et flere meter tykt lag mellom grunnfjellet og de overliggende sedimentære bergartene. Der størknet den langsom til en mørk bergart bestående av svarte pyroksenkrystaller i en mer finkornet blanding av plagioklas, olivin, biotitt og amfibol.