Granatperidotitt

Granatperidotitt - eklogitt fra grunnfjellet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Granatperidotitt - eklogitt fra grunnfjellet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Granatperidotitt er en vakker bergart bestående av røde granater og grønn pyroksen samt mindre mengder olivin.

Den finnes i samme områder som lignende bergart, eklogitt, og de går ofte begge under dette navnet.