Nordmarkitt

Nordmarkitt fra Oslofeltet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Nordmarkitt fra Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Nordmarkitt er en type syenitt beskrevet fra Nordmarka nord for Oslo.

Nordmarkitt er dannet ved størkning av en smeltemasse nede i jordskorpen. Mineralene feltspat og biotitt fikk dermed tid til å utvikle store og tydelige korn. Noe av denne smeltemassen/magmaet trengte opp på sprekker nærmere overflaten. Der størknet den raskere til den finkornete bergarten syenittporfyr.

Bergartstypen syenitt er dannet på samme måte som granitt, som den også ligner svært på, men den inneholder ikke kvarts.