Rombeporfyr

Rombeporfyr fra Oslofeltet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Rombeporfyr fra Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Rombeporfyr er en størknet lava. De lyse rombeformede feltspatkrystallene størknet før smeltemassen (som var den samme massen som størknet til larvikitt) nådde jordoverflaten, hvor de fløt omkring som "båter".