Syenittporfyr

Syenittporfyr fra Oslofeltet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Syenittporfyr fra Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Syenittporfyr er en finkornet variant av bergarten syenitt og består vesentlig av feltspat, som også kan sees som større korn/krystaller (derfor navnet porfyr) med små mengder biotitt.

Syenittporfyr er dannet fra en smeltemasse som har trengt opp i sprekker nær jordoverflaten, og dermed blitt raskt avkjølt til en finkornet bergart. Den er dannet fra den samme smeltemassen/magmaet som gav opphav til Nordmarkitt.