Eklogitt

Eklogitt fra grunnfjellet på Vestlandet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Eklogitt fra grunnfjellet på Vestlandet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Denne vakre bergarten bestående av gressgrønn
pyroksen og dyprød granat samt små mengder av svart amfibol, blå kyanitt, svovelkis og glimmer. Den kommer fra hjertet av en enorm fjellkjede som ble dannet langs Norge for nærmere 400 millioner år siden. Det enorme trykket som her eksisterte vel 80 km under overflaten og ved en temperatur på vel 800 grader som måtte til for å danne denne meget vakre bergarten.Det er under slike forhold man andre steder i verden har fått dannet jade, og ikke overraskende er den grønne pyroksenen i eklogitten svært nær jade i sammensetning. Eklogitt er en sjelden bergart som første gang ble funnet nær Selje kirke.