Granitt

Drammensgranitt. Stort tilhugget "håndstykke" av drammensgranitt fra en gammel samling

NOK225,00 inkl. mva.

Produktinfo

Drammensgranitt fra Oslofeltet

I eldre tid hugget man for hånd til regelmessige stykker av forskjellige bergarter, såkalte håndstykker, til undervisningsformål. Dette er et slikt stort håndstykke fra en gammel samling. Størrelse ca 15 cm x 15 cm, tykkelse  ca 4 cm og vekt ca 2,0 kg.

Granitt er dannet ved størkning av en smeltemasse nede i jordskorpen. Mineralene kvarts, feltspat og biotitt (se gneis) fikk dermed tid til å utvikle store og tydelige korn. Granitt og gneis utgjør en stor del av berggrunnen vår.