Brachiopode

Brachiopode fra Marokko

NOK37,50 inkl. mva.

Produktinfo

Fossile brachiopoder fra Marokko.

Brachiopoder er en egen dyregruppe som har utviklet et levevis og en yttre form som på mange måter er svært likt muslinger. Den viktigste yttre forskjellen er at brachiopoder har et overskjell som er forskjellig fra et underskjell, mens muslinger har et høyre og venstre skjell.

Brachiopoder er en meget gammel dyregruppe, kjent som fossiler fra over 500 millioner år tilbake i tid, og som har vært svært tallrike opp gjennom den geologiske historien. Idag finnes kun et fåtall arter.

Vekt 20 til 30 gram og 3 til 4 cm store. Ingen er like.