Sjøliljestilker

Forsteinete sjøliljestilker

NOK75,00 inkl. mva.

Produktinfo

Forsteinet sjøbunn med sjøliljestilker fra Marokko.

Sjøliljer er en dyregruppe som er beslektet med sjøstjerner og er kjent som fossiler så langt tilbake som for ca 450 millioner år siden. De fester seg på sjøbunnen med en leddet stilk av kalkringer, mens selve dyret lever i en knute på toppen av stilken med lange fangarmer for å fange smådyr som den lever av. Når sjøliljene dør faller stilken i deler ned på sjøbunnen og kan bli forsteinet sammen med andre dyr som koraller og skjell som sjøliljen lever sammen med.

Intill 1 cm tykke plater av fossil sjøbunne med biter av sjøliljestilkene. Noe varierende størrelse, men stort sett ca 5 x 7 cm.