Jaspis

Jaspis fra Trøndelag, Norge

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Jaspis fra Løkken, Trøndelag. .

For over 400 millioner år siden var det en livlig vulkansk aktivitet i havet utenfor Norge. Det voldsomme møte mellom glødende lava og iskaldt havvann, førte med seg blant annet at havvannet ble mettet på oppløst kvarts, jern og svovel. Dette felte seg senere ut i litt roligere omgivelser som tykke lag av finkornet kvarts, farget rødlig av jernoksid. Det er det vi kaller jaspis, den er ofte sammen med gulmetallisk svovelkis. Senere omfattende jordskorpebevgelser presset disse bergartene opp på land. I den forbindelse sprakk jaspisen opp og hvit kvarts fylte sprekkene.

Idag finner vi slik jaspis og svovelkis bl.a. i Trøndelag hver det flere steder er drevet gruvedrift på svovelkis som er et viktig råstoff for fremstilling av svovelsyre. Jaspis brukes som smykkestein.

Tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.