Eklogitt

Eklogitt fra Vestlandet, 100 gram, som inneholder 20 til 30 stk fra 0,5 cm til 3,5 cm.

NOK57,50 inkl. mva.

Produktinfo

Eklogitt fra grunnfjellet på Vestlandet, prekambrium. ca 100 gram som inneholder 20 til 30 stk fra 0,5 cm til 3,5 cm

Denne vakre bergarten bestående av gressgrønn
pyroksen og dyprød granat samt små mengder av svart amfibol, blå kyanitt, svovelkis og glimmer. Den kommer fra hjertet av en enorm fjellkjede som ble dannet langs Norge for nærmere 400 millioner år siden. Det enorme trykket som her eksisterte vel 80 km under overflaten og ved en temperatur på vel 800 grader som måtte til for å danne denne meget vakre bergarten.Det er under slike forhold man andre steder i verden har fått dannet jade, og ikke overraskende er den grønne pyroksenen i eklogitten svært nær jade i sammensetning. Eklogitt er en sjelden bergart som første gang ble funnet nær Selje kirke.