Forsteinet tre

Tromlete og polerte steiner av forsteinet tre fra Arzona, USA. Selges pr. hg. med ca. 8 til 12 stk. 1,5 til 3,0 cm store steiner.

NOK45,00 inkl. mva.

Produktinfo

Forsteinet tre fra Arizona, USA. For ca. 230 millioner år siden, i en geologisk periode kalt trias, var det her tett skog. Denne skogen døde ut og mange trær ble dekket av sand eller tørket før de råtnet bort. Senere kom trestammene under tykke lag av sand, grus og leire. Gjennom uendelig land tid forsvant det organiske materiale samtidig som det ble utfelt kvarts fra sirkulerende grunnvann. Denne erstatningen av kvarts kunne være så varsom at strukturen til treet, årringer, kvister o. a. fremdeles kan sees.